Haajiriinta ku cusub Norway
Du er her:

Haajiriinta ku cusub Norway

Xaquuqda, waajibaadka iyo fursaddaha gaar ahaan ku wejehan haajiriinta cusub

Dadka aaajnabiga ah ee doonayo inay degaan Norway waa inay haystaan ogolaansho joogitaanka wadanka. Ogolaansha qofku haysto waxay siinaysaa xaquuq iyo waajibaad. Qofwalba waa inuu ogaadaa sharciga quseeya ogo’laanshihiisa. Qofkasta oo ku nool Norway isaga ayey waajib ku tahay inuu wax ka ogaado, sharciyada iyo qawaaniinta wadanka. Sidoo kale qofka waxaa ku waajib ah inuu sheego warbin sax ah markii qof dadweynaha ama dawladda u shaqeeyo waydiiyo.

Wax sax ah

Dhammaan dadka degan Norway waxay leeyihiin xaquuq iyo waajibaad

Taa macnaheeda waa dhammaan caruurta oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay iskuul helaan, dadka oo dhanna waxey xaq u leeyihiin iney helaan daryeel caafimaad. Qof kasta oo shaqeeya waxaa ku waajib noqonaya inuu canshuur bixiyo. Markii aad buuxinayso warqadda xisaabxirka sanadkii waxaa kugu waajib ah inaad warbixin sax ah ku qortaa. Warbixin faahfaahsan oo ku saabsan dadka ku nool norway waxaad ka heli kartaa cutubyada kala degisan ee shabakadan nettka

Habka maamulku wuxuu ku dhisan yahay is aamin

Maamulka wadanku wuxuu ku kalsoon yahay dadweynaha ineey wax sax ah sheegaa, sharciga raacaan. Habka maamulka Norway wuxuu ku dhisan yahay mab’aadi (caqiido). Inkasteey jiraan habkontorool, waxaana mararka qaarkood la sameeyaa baaritaan tijaabo ah. Qofkii lagu qabto inuu qiyaamo habkan, waxaa lagu qaadi doonaa sharciga. Waxayna noqonkartaa ganaax, xabsi, in lagu xukumo inuu bulshada mushaar la`aan ugu shaqeeyo muddada lagu xukumay. Iwm.