مهاجر جدید در ناروی
Du er her:

مبناهای مختلف برای اقامت

بسیاری از انواع مختلف اجازه اقامت برای خارجیانی که در ناروی زندگی می کنند وجود دارد. مهمترین آنها به قرار ذیل است:

  • حق اقامت در ناروی برای شهروندان اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / انجمن تجارت آزاد اروپا شهروندان اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا، لازم نیست برای اجازه اقامت اقدام کنند، اما باید ثبت نام کنند. این کار می تواند به صورت آنلاین انجام شود. پس از آن شخص باید خود را نزد پولیس ثبت نام کند.
  • اجازه اقامت برای پناهندگان به دلایل بشردوستانه یا روابط شخصی با ناروی (بر اساس دلایل بشردوستانه کسانی که در وطن خود آزار و اذیت می شوند و یا در معرض خطر ناشی از آن می باشند می توانند برای حفاظت (پناهندگی) در ناروی درخواست نمایند. فرد باید برای حفاظت به طور شخصی پناهندگی را در ایستگاه پلیس ناروی دنبال کند. اداره مهاجرت (Utlendingsdirektorat) به درخواست رسیدگی می کند. برخی از پناهندگان به طور مستقیم از طریق سیستم سازمان ملل متحد به ناروی می رسند
  • کسانی که خانواده شان در ناروی است و یا مایل به تشکیل یک خانواده با یک فرد باشنده در ناروی می باشند، می توانند درخواست مجوز مهاجرت خانواده نمایند.
  • اجازه کار/ اقامت برای اتباع خارجی که مایل به کار در ناروی می باشند انواع مختلف اجازه اقامت وجود دارد.

واقعیت ها

جواز باشندگی

کشور های مختلف دارای قواعد مختلف برای زندگی کردن در کشورشان می باشند. این صلاحیت مقامات می باشد برای کی اجازه اقامت داده شود و برای کی داده نشود.

این مسئولیت افراد است تا اطمینان حاصل نمایند که اسناد قانونی اقامت رادر کشور که زندگی می کنند داشته باشند. مهاجرین که در ناروی زندگی می کنند مکلف هستند تا برای جواز اقامت در صورت لزوم درخواست نمایند و در زمان مناسب آن جواز اقامت خویش را تمدید نمایند.