ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

การเรียนภาษานอร์เวย์

Foto fra et norskkurs

สิทธิและหน้าที่การเรียนภาษานอร์เวย์

ผู้อพยพบางคนมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องเรียนภาษานอร์เวย์และการเรียนเกี่ยวกับสังคม ซึ่งใช้สำหรับ:

 • ผู้ลี้ภัย
 • บุคคลซึ่งมีใบอนุญาตพำนักอาศัยโดยมีเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม
 • บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองสาธารณะ
 • บุคคลที่ได้มาอยู่รวมกับครอบครัว ซึ่งเข้าข่ายในกลุ่มข้างต้น
 • บุคคลที่ได้มาอยู่รวมกับครอบครัว ที่เป็นขาวนอร์เวย์หรือพลเมืองของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
 • บุคคลที่ได้มาอยู่รวมกับครอบครัว ซึ่งมีใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร

เฉพาะบุคคลที่มีอายุ 16 – 67 ปีเท่านั้นที่มีสิทธิและหน้าที่ในการเข้าร่วมการศึกษาภาษานอร์เวย์ สิทธิและหน้าที่สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้คือมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาให้ครบเป็นเวลา 600 ชั่วโมง ในจำนวนชั่วโมงเรียนเหล่านี้ จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทางสังคม ในภาษาที่ผู้เข้าร่วมเข้าใจจำนวน 50 ชั่วโมง และอาจเป็นไปได้ที่จะได้ชั่วโมงศึกษาภาษานอร์เวย์ฟรีมากกว่าชั่วโมงเหล่านี้ แล้วแต่ความต้องการ แต่ต้องไม่เกินจำนวนชั่วโมงรวม 3,000 ชั่วโมง

หน้าที่ที่ต้องเข้าศึกษาภาษานอร์เวย์

บางคนไม่มีสิทธิได้รับการสอนฟรี แต่ต้องศึกษาให้ครบเป็นเวลา 300 ชั่วโมงเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์และการเรียนเกี่ยวกับสังคมเพื่อให้ไดรับการพำนักอาศัยถาวร ซึ่งใช้สำหรับ:

 • คนงานอพยพจากประเทศนอกภูมิภาค EEA/EFTA
 • บุคคลที่เดินทางเข้ามาประเทศ เพื่อการมาอยู่รวมกับครอบครัว ที่อยู่ในกลุ่มนี้

ไม่มีทั้งสิทธิหรือหน้าที่ต่อการศึกษาภาษานอร์เวย์

บางคนไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่ได้รับการศึกษาภาษนอร์เวย์ฟรี ซึ่งใช้สำหรับ:

 • นักเรียน
 • ผู้ช่วยงานที่เป็นชาวต่างชาติและคนอื่นๆที่ได้รับการพำนักอาศัยชั่วคราว
 • ของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
 • บุคคลที่มีสถานะพำนักอาศัยตามากฎข้อบังคับของ EFTA/EEA

ข้อเท็จจริง

หลักสูตรภาษานอร์เวย์

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์ควรพูดและเข้าใจภาษานอร์เวย์ สังคมนอร์เวย์คาดหวังให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในชีวิตชุมชนและคนส่วนใหญ่ที่ได้รับการจ้างงานหละจัดหาให้สำหรับตัวเอง เทศบาลเมืองส่วนใหญ่นำเสนอหลักสูตรภาษานอร์เวย์ หลักสูตรส่วนตัวยังมีนำเสนอในพื้นที่ส่วนใหญ่ ผู้อพยพบางคนได้รับการเสนอคำแนะนำภาษานอร์เวย์ฟรีโดยเทศบาลเมือง ในขณะที่คนอื่นต้องจ่ายเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตพักอาศัยที่คนนั้นถืออยู่

จงทำแบบฝึกหัด