ሓደስቲ ወጻእተኛታት ኣብ ኖርወይ

ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን

Foto fra et norskkurs

መሰልን ግዴታን ንቋንቋ ኖርወጂያን

ገለ ወጻእተኛታት ብናጻ ቋንቋ ኖርወጂያንን ኣፍልጦ ሕብረተስብን ክመሃሩ መሰልን ግዴታን ኣለዎም።
እዚ ዚምልከት:

 • ስደተኛታት
 • ብምኽንያት ሰብኣዊ ርህራሄ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ብምኽንያት ሓባራዊ ዕቑባ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ብምኽንያት ምትእኽኻብ ስድራቤት ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ምስ ኖርወጂያን ወይ ዜጋታት ኖርዲክ ምትእኽኻብ ስድራቤት ዝገበረ
 • ምስ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ብጉዳይ ምትእኽኻብ ስድራቤት ዝተጸንበሩ ሰባት

ዕድሚኦም ካብ 16 ክሳብ 67 ዝኾኑ ሰባት ጥራይ እዮም ነዚ ትምህርቲ ኖርወጂያን ክካፈሉ መሰልን ግዴታን ዘለዎም።
እቲ መሰልን ግዴታን ክበሃል ከሎ እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለው ጉጅለታት 600 ሰዓታት ንክመሃሩ ግዴታ ኣለዎም። ካብዘን ሰዓታት እዚኣተን ከኣ 50 ሰዓታት በቲ ተሳታፋይ ዝርድኦ ቋንቋ᎓ ትምህርቲ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ይመሃር። ብናጻ ዝወሃብ ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን ብዙሕ ሰዓታት ክውሰኾ ይከኣል እዩ። እዘን ሰዓታት ከም ኣድላይነቱ ይዕደላ᎓ እንተኾነ ግን ብጠቕላላ ካብ 3000 ሰዓታት ክሓልፍ የብሉን።

ግዴታ ንስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን

ገለ ሰባት ነዚ ብናጻ ዚወሃብ ስልጠና መሰል የብሎምን፣ እንተኾነ ግን ቀዋሚ ፍቓድ መንበሪ ንምርካብ እተን 300 ሰዓታት ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያንን ኣፍልጦ ሕብረተስብን ኽውድእወን ግዴታ ኣለዎም፣

 • ካብ ወጻኢ EØS/EFTA-ከባቢ ንኽሰርሑ ዝመጹ ወጻእተኛታት
 • ብምኽንያት ምትእኽኻብ ስድራቤት ምስ ሓደ ካብዞም ጉጅለ ዝመጹ።

መሰልን ግዴታን ዘይብሎም

ገለ ሰብ ብናጻ ንዝወሃብ ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን መሰልን ግዴታን የብሎምን። ነዞም ዚስዕቡ ዚምልከት እዩ፡

 • ተመሃሮ
 • ምስ ስድራቤት ክሰርሑን ንዝመጹ ተመሃሮን(Au pair) ካልኦት ግዜያዊ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ተቐማጦ ኖርዲክ
 • ብመሰረት ሕጊ EFTA/EØS ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት

ጭብጢ

ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን

ኩሎም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ቋንቋ ኖርወጂያን ክዛረቡን ክርድኦምን ይግብኦም። ሕብረተሰብ ኖርወጂያን፡ ኩሎም ወጻእተኛታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ኪሳተፉን ከምኡ’ውን መብዛሕትኦም ስራሕ ንክሰርሑን ባዕሎም ኪኢሎም ንኺነብሩ ትጽቢት ኣለዎም። እተን መብዛሕተአን ኮሙነ ስልጠና ቋን`ቋ ኖርወጂያን ይህባ እየን᎓ ከምኡ’ውን ብዙሓት ግላውያን ኮርስ ዘቕርቡ ኣለዉ። ገለ ወጻእተኛታት ኣብታ ኮሙነ ቋንቋ ኖርወጂያን ብናጻ ይመሃሩ ፣ ገለ ድማ ባዕሎም ከፊሎም ይመሃሩ። እቲ ከምዚ ኪኸውን ዝገበሮ ከኣ እቲ ዓይነት ፍቓድ መንበሪ እዩ። .

ሕቶታት መልስ