ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

โปรแกรมแนะนำ

    เพื่อให้โอกาสของผู้อพยพที่มาถึงใหม่มากขึ้น รัฐสภานอร์เวย์ (Stortinget) ผ่านกฎหมายที่ให้กลุ่มผู้อพยพเฉพาะบางกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วมในโปรแกรมแนะนำ (พระราชบัญญัติเบื้องต้น) โปรแกรมนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสังคมชาวนอร์เวย์และเทศบาลเมืองมีหน้าที่ที่ต้องเสนอโปรแกรมนี้ โปรแกรมแนะนำเป็นการให้โอกาสแก่ผู้อพยพมากขึ้นในการเข้าร่วมในสังคมและตลาดการจ้างงาน เป้าหมายเพื่อให้อิสระทางการเงินของผู้อพยพแข็งเกร่งขึ้น ผู้อพยพบางคนมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องเข้าโปรแกรมแนะนำ แต่ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับประเภทใบอนุญาตพำนักอาศัยที่ได้รับ กลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้มีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำ:

    • ผู้ลี้ภัย
    • บุคคลซึ่งมีใบอนุญาตพำนักอาศัยโดยมีเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม
    • บุคคลที่กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่กับสมาชิกครอบครัวซึ่งเข้าข่ายหนึ่งในสองกลุ่มข้างต้น
    • บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัยที่ทำงานได้โดยอิสระตามการข่มเหงในประเทศ

ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าบุคคลนั้นต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานสังคมชาวนอร์เวย์และทางเลื่อกเกี่ยวกับการจ้างงาน

 

ข้อเท็จจริง

โปรแกรมคำแนะนำมีวัตถุประสงค์คือ:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมข้องผู้อพยพในการจ้างงานและสังคม
 • เพิ่มประสิทธิภาพความอิสระทางการเงินของผู้อพยพ
 • ให้ทักษะพื้นฐานของภาษานอร์เวย์
 • ให้ความเข้าใจพื้นฐานในสังคมนอร์เวย์

จงทำแบบฝึกหัด