ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์
Du er her:

คุณสามารถสร้างและมีส่วนร่วมในชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจได้อย่างไร

Lagerarbeider
สำหรับผู้ที่ใหม่กับประเทศนี้ ส่วนมากใหม่และไม่คุ้นเคย จึงสำคัญสำหรับทั้งผู้อพยพและวงสังคมในทั่วไปที่ว่าผู้มาใหม่จะลงหลักปักฐานเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าของสังคมนอร์เวย์ทีละน้อย

สิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้คือการเรียนภาษานอร์เวย์ในวิธีการแตกต่างกันและการตั้งที่ต่างกัน ผู้มาใหม่ส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อย่างมากจากหลักสูตรภาษานอร์เวย์ และยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ใช้ภาษา เช่น ในที่ทำงาน กิจกรรมสันทนาการที่เตรียมการไว้แล้ว และชีวิตส่วนตัว เรียนรู้บางสิ่งโดยการดูโปรแกรมโทรทัศน์ของลูกๆ รายงานข่าว และโปรแกรมโทรทัศน์ที่มีคำแปลเขียนไว้ด้านล่าง

โปรแกรมแนะนำภาษานอร์เวย์เสนอการฝึกปฎิบัติภาษาในสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเกิดขึ้นเทียบได้กับการสอนในชั้นเรียนตามปกติ การกำหนดการผึกปฏิบัติภาษาช่วยให้ผู้เข้าร่วมผึกทักษะทางภาษาในสถานที่ทำงาน ไม่เพียงแต่พวกเขาได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาของพวกเขาเท่านั้นยังเป็นการติดต่อกันในสังคมการจ้างงานด้วย

คนที่ต้องการงานทำในนอร์เวย์ต้องติดตามการจ้างงานอย่าจริงจริง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนภาษา สร้างการติดต่อพบปะผู้คนและได้รับประสบการณ์การทำงาน ผู้มาใหม่บางคนได้รับข้อเสนอเป็นพนักงานฝึกหัดในบริษัท การเป็นพนักงานฝึกหัดจัดการโดยหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์

บุคคลที่มีคุณวุฒิจากประเทศหนึ่งสามารถขอให้รับรองคุณวุฒิในนอร์เวย์ได้ มีหลายระบบแตกต่างกันสำหรับการรับรองคุณวุฒิ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nokut.no.

การเข้าร่วมในคนทำงานไม่ใช่เป็นเพียงวิธีในการเข้าร่วมในสังคมอย่างจริงจัง มีองค์กรอาสาสมัคร สมาคมกีฬา องค์กรทางศาสนาและการเมืองจำนวนมากให้เข้าร่วม ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้คุ้นเคยกับผู้อื่น ฝึกหัดทักษะทางภาษา และใช้พรสวรรค์และความสนใจของคุณ

ผู้ที่มีลูกๆ ในนอร์เวย์มีโอกาสเพิ่มที่จะสร้างการการติดต่อพบปะคนอื่น ชีวิตประจำวันของของลูกๆ มักมีกิจกรรมมากมาย เมื่อพ่อแม่เข้าร่วมในกิจกรรมสันทนากรด้วยกันกับลูกๆ ของพวกเขา ไปฝึกอบรมกับพวกเขา และเข้าร่วมการประชุมครูและผู้ปกครอง พวกเขามักพบพ่อแม่คนอื่นๆ ชาวนอร์เวย์ที่ย้ายไปอยู่เมืองอื่นในนอร์เวยมักนำข้อได้เปรียบของโอกาสเหล่านี้เพื่อหาเพื่อนใหม่และสร้างการติดต่อพบปะใหม่ จริงๆ แล้วผู้อพยพก็สามารถทำสิ่งเดียวกันได้ สิ่งนี้เสนอโอกาสให้ฝึกพูดภาษานอร์เวย์และได้รู้จักคนอื่น

ข้อเท็จจริง

การฝึกภาษาจากการทำงาน

  • การฝึกหัดภาษา
  • ประสบการณ์การทำงานที่มีค่า
  • การอ้างอิงที่เป็นประโยชน์
  • ความเป็นไปได้ต่อเครือข่าย

คุณมีลูกในนอร์เวย์หรือไม่ ลูกๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิกหลากหลาย ตามตัวอย่างของลูกของคุนและใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ!

จงทำแบบฝึกหัด