ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ኣገልግሎት ዕዮን ድሕንነትን ኖርወይ (NAV)

ኩለን ኮሙነታት ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ዕዮን ድሕንነትን (ናቭ) ኣለወን። ኣብ ቤት ጽሕፈት ናቭ ናብ ስራሕ ንምእታው ስልጠና ዘድልየካ እንተዀይኑ ይሕግዙኻ፣ እንተ ሓመምካ ቁጠባዊ ሓገዝ ይግበረልካ ወይ ኣብ ህይወትካ ጸገም እንተ ረኺብካ ሓገዝ ይግበረልካ። ብተወሳኺ ንኹሉ ውሕስነትመደባት ናቭ ሓላፍነት ኣለዎ። ናቭ ንሶስያል ሃገዛት ውን ሓላፍነት ኣለዎ። ናቭ ዋላኳ ብዙሓት ስራሕ ክህልዎም ዓላምኡ እንተኾነ፣ ስራሕ ክንረክብ ወይ ክህልወና ሓላፍነት የብሉን።

ጭብጢ

ገለ ካብተን ቀንዲ ዕላማ ናቭ፥

–          ብዙሓት ኣብ ስራሕ ክህልውን ውሑዳት ድማ ተቐበልቲ ሓገዝ ክዀኑ፣

–          ነቲ ጽቡቕ ዝሰርሕ ዕዳጋ ስራሕ ኣበርክቶ ምግባር፣

–          ነቶም ተጠቀምቲ ንኩነታቶምን ድልየቶምን ዝሰማማዕ ጽቡቕ ኣገልግሎት ምሃብ እዩ።

NAV

ሕቶታት መልስ

  • image description
    NAVመመያየጢ