ลูกๆ และชีวิตครอบครัว
Du er her:

สิทธิและหน้าที่ของการแต่งงาน

Brudepar

คัดลอกมาจากกฎหมายการแต่งงาน:

  • ผู้ใดที่อายุมากกว่า 18 ปี ยังไม่ได้แต่งงานและอาศัยอยู่ในนอร์เวย์สามารถแต่งงานได้ตามกฎหมาย บุคคลที่มีอายุระหว่าง 16 – 18 ปี สามารถแต่งงานได้ในกรณีพิเศษ โดยได้รับอนุญาตจากพ่อแม่และผู้ว่าการเขตการปกครอง
  • การแต่งงานทั้งหมดจะต้องเป็นความสมัครใจ ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิเหมือนกันในการเลือกคู่แต่งงานของตนเอง ประมวลกฎหมายอาญาระบุว่าบุคคลใดก็ตามบังคับให้บุคคลอื่นแต่งงานโดยให้ความรุนแรง การลิดรอนเสรีภาพ การบีบบังคับ หรือข่มขู่ สามารถได้รับโทษจำคุกสูงสุด 6 ปี การสมรู้ร่วมคิดก็จะได้รับโทษเช่นเดียกัน
  • ถ้าบุคคลใดตัดสินใจว่าเขาหรือเธอไม่ต้องการอยู่กับสามี/ภรรยาของตนอีกต่อไป เขาหรือเธอสามารถขอแยกกันอยู่ได้ หลังจากแยกกันอยู่เป็นเวลา 1 ปี พวกเขาสามารถของหย่าได้ ถ้าไม่ได้แยกกันอยู่แต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเป็นเวลา 2 ปี พวกเขาก็สามารถได้สิทธิในการหย่าร้าง ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิขอแยกกันอยู่และขอหย่าเหมือนกัน
  • คู่สามีภรรยาสามารถหย่าร้างโดยไม่ต้องแยกกันอยู่ถ้าคนใดคนหนึ่งประทุษร้ายเขาหรือเธอหรือลูกๆ โดยมีเจตนาฆ่า ใช้ความรุนแรง การกระทำทารุณอย่างรุนแรง หรือความหวาดกลัว คู่สามีภรรยายังสามารถหย่าร้างได้ถ้าถูกบังคับให้แต่งงาน
  • คู่สามีภรรยาแบ่งความรับผิดชอบในการจัดหาและดูแลครอบครัว พวกเขาแบ่งความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและร่วมกันรับผิดชอบงานที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พวกเขาสามารถรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ในวิธีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นจากเงินรายได้ การทำงานที่บ้าน ดูลูกๆ หรือวิธีอื่น ในบางกรณี คู่สามีภรรยาสามารถขอให้คนใดคนหนึ่งจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมด มาตรา 39 ของกฎหมายการแต่งงานระบุว่าคู่สามีภรรยาต้องให้ข้อมูลทางการเงินของกันและกัน ตัวอย่างเช่นคู่สามีภรรยาสามารถขอสำเนาการขอคืนภาษีเงินได้ รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก และอื่นๆ ที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่งได้
  • ใครเป็นเจ้าของสินสมรส ทุกสิ่งที่เป็นบุคคลนั้นเป็นเจ้าของก่อนแต่งงานก็ยังคงเป็นของคนนั้นหลังจากแต่งงานแล้ว นอกจากนี้ สมบัติและของขวัญที่ได้รับหลังแต่งงานและการซื้อส่วนบุคคลเป็นของแต่ละคน ทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของสามารถขายหรือให้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคู่ของตน ทุกสิ่งที่ซื้อร่วมกันหรือซื้อสำหรับบ้านที่พักอาศัยเป็นของคู่สามีภรรยา

ข้อเท็จจริง

พระราชบัญญัติการแต่งงาน

พระราชบัญญัติการแต่งงานดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันไม่มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่ที่แต่งงานกัน นั่นคือทำไมคู่ที่อยู่กันกันฉันสามีภรรยาจึงทำข้อตกลงทางกฎหมายของตัวเอง

จงทำแบบฝึกหัด