Djeca i familija

Nasilje u bliskim relacijama

Svo korištenje nasilja je zabranjeno u Norveškoj, također nasilje u obitelji, između parova, onih koji žive nevjenčano skupa i bračnih parova.

Korištenje fizičkog kažnjavanja u odgoju, obrezivanje žena, i nasilno tjerati nekoga da se vječna protiv svoje volje se također računa kao nasilje.

Više o nasilju u bliskim relacijama možete pročitati nawww.kompetansenorge.no/vold.

Fakta

Šta je nasilje?

  • Nasilje je zlostavljanje drugih.
  • Nasilje su sva djela koja drugome nanose ozlijede, bol ili strah.
  • Nasilje može biti i fizičko i psihičko.

Nasilje u bliskim relacijama znači da su zlostavljač i žrtva u srodstvu, da su prijatelji ili da mnogo znače jedno drugom.