Helse

Historisk utvikling

Helseundersøkingar 1942-44, (Oslo Museum, produsent: Rigmor Dahl) Søster ved den sykes seng, 1904, (Oslo Museum, produsent: Anders Beer Wilse)

I dag er levestandarden i Noreg god. Det finst medisinar mot mange alvorlege sjukdomar, og velferdssamfunnet har ordningar slik at alle har tilgang til legehjelp og medisinar. Barn får tilbod om gratis vaksinar mot fleire sjukdomar.

Dette har endra seg frå tidlegare tider, noko som gjer at levealderen vår aukar. Dei som vart fødde rundt 1900, kunne forvente å bli ca. 55 år gamle. I 1950 kunne ei nyfødd jente forvente å leve til ho vart 73,5 år, medan ein gut kunne forvente å leve til han vart 70 år. Dei same tala for 2017 er 84 år for jenter og 80 år for gutar.

Auke i levealderen dei siste hundre åra:

Auke i levealder dei siste hundre åra

Fakta

«Dei siste 100 åra har levealderen auka med ein generasjon!» (Jens Stoltenberg)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)

LØS OPPGAVENE