Utdanning og kompetanse
Du er her:

Barnehagen er et pedagogisk tilbud

Barn og voksen i barnehage

I barnehagen lærer barna mange ting:

  • De får erfaring i være sammen med andre barn.
  • De lærer å ta hensyn til andre.
  • De blir mer selvstendige.
  • De lærer mye faktakunnskap.
  • De blir bedre forberedt til å begynne på skolen.

Personalet bruker mye tid på å planlegge hva barna skal lære i barnehagen. Når de planlegger disse aktivitetene, må de ta utgangspunkt i barnehageloven og andre regler og planer som myndighetene har fastsatt. Foreldrene får informasjon fra barnehagen om målene for arbeidet i barnehagen og om aktivitetene barna skal være med på. Uteleik i barnehagen Foreldrene blir invitert til foreldremøter og individuelle foreldresamtaler. På foreldremøtene kan foreldrene bli kjent med hverandre og snakke sammen om hvordan det er å ha små barn. Foreldre som ikke snakker norsk, har rett til å ha med seg tolk på foreldremøter.

Finansiering

Politikerne i Norge har bestemt at ingen foreldre skal betale mer enn 2405 kroner per måned for en barnehageplass (2014). Dette gjelder enten barnehagen er offentlig eller privat eid. I tillegg kan det komme kostnader til mat, turer og andre ting. Hvor mye det koster å ha barn i barnehage, varierer likevel fra kommune til kommune. I noen kommuner kan familier med lave inntekter søke om redusert betaling, mens andre kommuner har samme pris for alle, uansett inntekt. Noen kommuner gir rabatt hvis man har flere barn i samme barnehage, andre ikke. Eigendel barnehageplass

Fakta

Barnehagen

Barnehagen er ikke obligatorisk, men nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. 88,5 prosent av alle barn mellom ett og fem år gikk i barnehage i 2009, mens tilsvarende tall for barn med innvandrerbakgrunn var 68 prosent.

Barnehagene må følge det som står i barnehageloven. De ansatte må derfor følge loven når de planlegger aktivitetene i barnehagen.

Det er ikke gratis å ha barn i barnehage. Foreldrene betaler en egenandel hver måned, mens resten av det plassen koster, blir dekket av det offentlige.

LØS OPPGAVENE