زده کړه او مسلکي وړتیا

لوړې زده کړې

محصلین په لکچر کې
له لېسې وروسته زده کوونکي کولای شي په پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو په مؤسسو کې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.

ډیرې پوهنتونونه او د نیمه لوړو زده کړو مؤسسې دولتي دي او زده کړې یې د محصلینو لپاره وړیا دي، خو دا عامه ده، چې محصلین د سمستر او یا زده کړې یوه لږه اندازه فیس ورکوي.
د نیمه لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې هم شتون لري، چې محصلین په کې د زده کړې یوه خپله برخه پېسې ورکوي.

د دولتي ښوونځیو او پوهنتونونو لښګتونه د دولت لخوا ورکول کېږي. زده کړه (تحصیل) د ټولو وګړو لپار وړیا ده، خو په دولتي او د خصوصي لوړو زده کړو په مؤسسو کې باید محصلین د درسې موادو لګښتونه پخپله ورکړي، یانې دوی باید د درسي کتابونو او نورو موادو لګښتونه پخپله پوره کړي..

که څه هم پوهنتونونه او د نیمه لوړو زده کړو مؤسسې وړیا دي، خو بیا هم د نورو لګښتونو د پوره کولو لپاره پېسو ته اړتیا وي. له همدې کبله عامه ده، چې محصلین د زده کړې لپاره له دولتي صندوق څخه پور واخلي، تر څو وکولای شي چې د کور د کرایي، خوړو او نورو اړینو شیانو لګښتونه ورکړي. په همدې توګه هر څوک چې وغواړي، پرته د کورنۍ د اقتصادي حالت ته پ پام کې نیولو سره د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو امکانات لري. همداشان زیات شمېر محصلین د زده کړو تر څنګ کار هم کوي تر څو د ژوند کولو لپاره کافي اندازه پېسې ولري.

ټولو ته د زده کړو یوشان فرصتونه

یوه مدرنه ټولنه په ډیرې کار ګمارنې، تیکنالوجۍ، تولیداتو او نوښت (ابتکار) ولاړه وي. له همدې کبله ناروې د لوړو زده کړو لرونکو وګړو ته اړتیا لري. په دې هکله دولت د نورو شیانو تر څنګ ټولو وګړو ته د زده کړې یوشان امکانات برابروي.

اوسمهال په ناروې کې شاوخوا ۲۷ سلنه وګړي لوړې زده کړې لري. په ناروې کې د هغو ځوانانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی، چې لوړې زده کړې کوي، او د زده کړې کچه مخ پر لوړېدو ده. اوسمهال شاوخوا ۶۰ سلنه محصلین انجونې/ښځې دي او د نارینه وو په پرتله د ښځو د زده کړې کچه یو څه لوړه ده.

هرڅوک چې له لېسو څخه فارغېږي، کولای شي په پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. لوړو او نیمه لوړو زده کړو ته د شاملېدو د تنظیم اداره (Samordna opptak) پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته د شاملېدلو چارې تنظیموي