Helsestasjonen

1/3

Alle barn får tilbud om kontroll på helsestasjonen.1/3

Alle barn får tilbud om kontroll på helsestasjonen.

2/3

Foreldrene må betale en egenandel på helsestasjonen.2/3

Foreldrene må betale en egenandel på helsestasjonen.

3/3

Det er slutt på helsekontrollene når barnet begynner på skolen.3/3

Det er slutt på helsekontrollene når barnet begynner på skolen.