Ny innvandrer i Norge
Du er her:

Norskopplæring

Foto fra et norskkurs

Rett og plikt til norskopplæring

Noen av innvandrerne har rett og plikt til å få gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette gjelder:

 • flyktninger
 • personer med opphold på humanitært grunnlag
 • personer med kollektiv beskyttelse
 • familiegjenforente med en som hører inn under en av gruppene ovenfor
 • familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
 • familiegjenforente med personer som har bosettingstillatelse

Det er bare personer i alderen 16-67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring. Retten og plikten innebærer at disse gruppene har plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring. Av disse timene skal 50 timer være undervisning i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Det er også mulig å få innvilget flere timer med gratis norskopplæring. Disse timene blir tildelt etter behov, men kan ikke overstige 3000 timer totalt.

Plikt til norskopplæring

Noen har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent bosettingstillatelse. Dette gjelder:

 • arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA-området
 • personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med disse

Verken rett eller plikt til norskopplæring

Noen har verken rett eller plikt til gratis norskopplæring. Dette gjelder:

 • studenter
 • au pairer og andre med midlertidig opphold
 • nordiske borgere
 • personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Fakta

Norskkurs

Alle som bor i Norge, bør snakke og forstå norsk. Det norske samfunnet forventer at alle deltar i samfunnslivet, og de fleste skal også ut i arbeidslivet og forsørge seg selv. De fleste kommuner har tilbud om norskkurs, og det fins også flere private kurstilbydere. Noen innvandrere får gratis norskkurs av kommunen, mens andre selv må betale for dette. Dette avhenger av hvilken type oppholdstillatelse man har.

LØS OPPGAVENE