Ny innvandrer i Norge
Du er her:

Introduksjonsprogram

For å bedre nyankomne innvandreres muligheter i Norge har Stortinget vedtatt en lov som gir bestemte grupper av innvandrere mulighet til å delta i et introduksjonsprogram (introduksjonsloven). Introduksjonsprogrammet er en innføring i det norske samfunnet, og det er kommunen som har ansvaret for programmet. Introduksjonsprogrammet skal øke innvandrernes mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Målet er å styrke innvandrernes økonomiske selvstendighet. Noen innvandrere har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, men ikke alle. Dette er avhengig av grunnlaget for oppholdstillatelse. Disse gruppene har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet:

  • flyktninger
  • personer med opphold på humanitært grunnlag
  • familiegjenforente med de to gruppene over
  • personer som får opphold på selvstendig grunnlag etter mishandling i ekteskapet

Dette forutsetter at personen har behov for grunnleggende kvalifisering.

Fakta

Introduksjonsprogrammet skal

  • styrke innvandrernes mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet
  • styrke innvandrernes økonomiske selvstendighet
  • gi grunnleggende ferdigheter i norsk
  • gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv

LØS OPPGAVENE