Demokrati og velferdssamfunn
Du er her:

Valg og politiske partier

Politiske partier

Valg

Annethvert år er det politiske valg i Norge. Det veksler mellom stortingsvalg og lokalvalg (fylkestings- og kommunevalg). Stortinget velges altså hvert fjerde år, og det samme gjelder fylkestingene og kommunestyrene. Det er stortingsvalg i 2017, og kommune- og fylkestingsvalg i 2015.

I avlukket En dame som stemmer ved valg

De politiske partiene lager et program på landsmøtene sine. Her skriver de om hvilke saker de ønsker å jobbe med i den valgperioden som kommer, det vil si de neste fire årene. Det er hemmelige valg i Norge. Det betyr at ingen får vite hvilket parti du stemmer på. Du bestemmer selv hvilket parti du vil gi stemmen din til, og det er ikke uvanlig at familiemedlemmer stemmer på helt ulike partier.

Politiske partier

Det fins mange ulike politiske partier i Norge, og når det er valg, er det mange alternativer å velge mellom. I september 2011 var det registrert over 30 forskjellige politiske partier i Norge. I stortingsperioden 2013‒2017 er åtte av disse partiene representert på Stortinget. Vi kan grovt plassere de største partiene på en skala fra «sosialistisk» til «borgerlig», slik:

Rødt SV Ap SP KrF Venstre Høyre FrP

Fakta

Stemmerett

  • Stemmerettsalderen i Norge er 18 år.
  • For å stemme ved stortingsvalg må du være norsk statsborger.
  • For å stemme ved fylkestings- og kommunestyrevalg må du ha bodd i Norge de siste tre årene før valget.