Demokrati og velferdssamfunn
Du er her:

Rettigheter og plikter i velferdssamfunnet

Velferdsstaten er helt avhengig av at alle bidrar økonomisk når de er i stand til det. Hele modellen er bygget på at skattepengene vi betaler, skal fordeles på en rettferdig måte og brukes på de som har behov for det. Gjennom hele livet nyter vi godt av mange ulike velferdsgoder. Alle kan komme i en situasjon én eller flere ganger i livet der man trenger hjelp fra velferdssamfunnet. Man kan komme ut for en ulykke eller få en alvorlig sykdom, man kan bli arbeidsledig eller oppleve andre kriser i livet. Da er det godt å vite at man blir tatt vare på. Når man er frisk og arbeidsfør, bidrar man gjennom å jobbe og gjennom å betale skatt. På en måte betaler man da tilbake det man fikk tidligere, eller det man kan komme til å trenge senere. De fleste opplever derfor dette som et godt system. I velferdssamfunnet har befolkningen økonomiske rettigheter og plikter. Eksempler på rettigheter er sykepenger, dagpenger, introduksjonsstøtte, barnetrygd og alderspensjon. Eksempler på plikter er å betale skatt, å ikke misbruke de økonomiske ordningene og å gi myndighetene riktig informasjon om egen livssituasjon.

Fakta

Frihet og ansvar

  • Alle som bor i den norske velferdsstaten, har både frihet og ansvar, rettigheter og plikter.
  • Vi har frihet til å velge hvordan vi vil leve livet vårt. Samtidig har vi et ansvar for å følge lover og regler slik at systemet fungerer slik det er ment.

LØS OPPGAVENE